Img
Img
Hướng dẫn

HƯỚNG DẪN TẠO TÀI KHOẢN GAME RAGNAROK ONLINE BẰNG FACEBOOK VÀ GMAIL

08-06-2021
HƯỚNG DẪN TẠO TÀI KHOẢN GAME RAGNAROK ONLINE BẰNG FACEBOOK VÀ GMAIL

 
 
Nếu bạn gặp khó khăn đăng nhập vào game thì đây sẽ là giải pháp cho bạn, cùng đọc nhé:


Khi bạn đã đăng kí thành công tài khoản bằng Facebook hoặc Gmail, bạn sẽ cần truy cập vào website vtcgame.vn và đăng nhập lại một lần nữa bằng tài khoản vừa được tạo:

Tên tài khoản để đăng nhập game sẽ là: vtc.00… (1 dãy 11 chữ số sau dấu chấm)

Sau đó bạn phải cập nhật thông tin tài khoản theo hướng dẫn theo hướng dẫn sau:​
  •  Di chuột vào mục tên tài khoản chọn Thông tin tài khoản
 
  • Nhập thông tin theo bảng mẫu và ấn nút CẬP NHẬT
 


 
  • Bước tiếp theo bạn Đăng Xuất tài khoản ra và thực hiện bước nhập tên tài khoản và chọn mục Quên mật khẩu


 
  • Bước tiếp theo bạn chọn mục Lấy lại mật khẩu qua Email và làm theo hướng dẫn