Tin tức
[UPDATE] BẢO TRÌ MÁY CHỦ NGÀY 23 THÁNG 9

Nội dung cập nhật máy chủ ngày 23/9

[SỰ KIỆN] TRAO THƯỞNG EVENT XEM LIVESTREAM NHẬN VCOIN

Danh sách nhận thưởng sự kiện xem livestream nhận Vcoin!

[THÔNG BÁO] HOÀN TẤT BẢO TRÌ 27/7/2021

Máy chủ đã được mở lại!!