Sự kiện
[EVENT] LỄ HỘI ẨM THỰC 2021 - NOODLE FESTIVAL

Tham gia lễ hội đầu tiên của Ragnarok Online Việt Nam ngay hôm nay!!

MALANGDO COSTUME THÁNG 9 & ENCHANT STONE BOX 5

Khám phá các mũ thời trang Malangdo Costume tháng 9 này ngay !!

[KACHUA's Secret Key] Kỳ III - CHÌA KHÓA KHO BÁU KACHUA

Cùng khám phá kho báu Kachua kỳ III nhé.