Img
Img
Tin tức

MỞ RỘNG GIỚI HẠN CẤP ĐỘ 185/65

11-09-2022
MỞ RỘNG GIỚI HẠN
LEVEL 185 / JOB 65 & ĐIỀU CHỈNH KỸ NĂNG

Cấp độ cơ bản tối đa : 175 → 185Cấp độ nghề tối đa : 60 → 65
Chỉ áp dụng cho 13 nhánh nghề chính 

Khai mở 02 bản đồ hầm ngục mới : Abyss Glast Heim & Magma Tầng 3
Chi tiết xem tại đây