Img
Img
Tin tức

Hầm ngục mới : Vực thẳm Glast Heim & Magma tầng 3

11-09-2022
Khai mở 02 bản đồ hầm ngục mới (175+) :
 Abyss Glast Heim & Magma Tầng 3

Cùng khám phá những hầm ngục mới cùng nhiều quái vật, trang bị & thẻ bài thú vị.
Các hầm ngục mới yêu cầu cấp độ cơ bản tối thiểu là 175, phù hợp để luyện cấp khi cấp độ 
cơ bản và cấp độ nghề được mở rộng lên 185/65. Chi tiết xem tại đây.