Img
Img
Tin tức

[PHÓ BẢN] SỰ SỤP ĐỔ CỦA GLAST HEIM

12-09-2022
SỰ SỤP ĐỔ CỦA GLAST HEIM

Himmelmez, một Valkyrie bị tha hoá đã che giấu một “Quả cầu không gian” sâu dưới lâu đài Glast Heim với ý định
hấp thụ nguồn sinh lực sống từ nhiều nơi trong vương quốc và chuyển nó đến chiều không gian khác.

Để ngăn chặn âm mưu xấu xa của ả ta, nhà hiền triết tài ba Varmundt đã lên kế hoạch phá hủy quả cầu,
kể cả có phải hy sinh bằng chính sinh mạng của ông. 

Đức Vua Schmidt và cận thần thân thiết Heinrich đã nhận thấy kế hoạch của Varmundt.
Để bảo vệ nhân dân của mình, Vua Schmidt đã quyết định hy sinh bản thân để phá hủy quả cầu và linh hồn
của ngài bị nguyền rủa bởi năng lượng tha hoá của quả cầu, mãi mãi mắc kẹt trong lâu đài Glast Heim cổ xưa.

Oscar - một nhà du hành không gian sẽ mời bạn quay trở lại Glast Heim thông qua vết nứt thời không và giúp lấy lại
những mảnh ký ức của Schmidt để phục vụ cho những nghiên cứu của anh ấy.