Img
Img
Tin tức

PHÓ BẢN PHÒNG THÍ NGHIỆM Y SINH / EDDA SOMATOLOGY LABORATORY

07-12-2022
Ngoại Truyện EDDA
Phòng Thí Nghiệm Y Sinh
Somatology Laboratory

🧪Phòng Thí Nghiệm Y Sinh là phần ngoại truyện kể về các nhân vật thuộc "Đội thám hiểm dự bị
Hoàng Gia", bao gồm Seyren Windsor cùng các thành khác như Katrinn, Harword, Eremes,Cecil
và Sorin cùng bi kịch mà họ đã gặp phải khi đối mặt với tập đoàn Rekenber,dẫn đến thảm hoạ
hoá học Biolab tại Lighthalzen.

⚗Phó bản sẽ bao gồm 2 chế độ dành cho cấp độ 170 trở lên và rất nhiều vật phẩm kèm
cơ chế mới. Hãy chuẩn bị tổ đội sẵn sàng để điều tra vào Phòng Thí Nghiệm Y Sinh !!