Img
Img
Tin tức

Cập nhật lv 185 & cải thiện bộ kỹ năng cho nghề mở rộng

03-07-2023
Cập nhật level 185
Cải thiện bộ kỹ năng cho nghề mở rộng 
→ Những thay đổi về kỹ năng
 
Ảnh Sư/U Nữ
• Thập Tự Trảm: 
- Tăng cấp độ kỹ năng tối đa từ 5 lên 10.
- Kỹ năng có 3.1 giây thời gian cooldown ở cấp 10.
- Tăng sát thương kỹ năng theo Base Level. Công thức tính:
Damage = ATK [ (Skill Level x 200 ) x BaseLV /100 ] %

• Phi Tiêu Nổ:
- AoE từ 3x3 lên 5x5.
- Thay đổi: từ Kỹ năng mặt đất thành Kỹ năng lên đối tượng.
- Sát thương tăng theo Base Level của bản thân.

• Ném Bừa:
- Lượng Kunai tiêu hao giảm từ 8 còn 2.

• Xoáy Hoa Bạo Kích:
- Tăng cấp độ kỹ năng tối đa từ 5 lên 10.
- Giảm thời gian delay kỹ năng: từ 1 giây còn 0.5 giây.
- Kỹ năng có 1.5 giây VCT bất kể cấp độ kỹ năng.
- Kỹ năng tầm ném 11 ô bất kể cấp độ kỹ năng.
- Thay đổi: từ Kỹ năng mặt đất thành Kỹ năng lên đối tượng.
- Thay đổi công thức tính sát thương. Sát thương tăng theo STR và Base Level của bản thân.

• Bùa Lửa​:
- Tăng 10% ~ 20% sát thương bonus cho Hỏa Khiên Trận mỗi quả cầu.
- Tăng 15% ~ 100% sát thương bonus cho Hỏa Long Trận mỗi quả cầu.
- Nếu 10 quả cầu đã được gọi, bản thân nhận hiệu ứng tăng 30% sát thương đối với đối thủ có thuộc tính Đất (thay vì cường hóa vũ khí có thuộc tính).

• Bùa Băng:
- Tăng 5% ~ 20% sát thương bonus cho Băng Thương mỗi quả cầu.
- Tăng 25% ~ 100% sát thương bonus cho Tuyết Thiên Thạch mỗi quả cầu.
- Nếu 10 quả cầu đã được gọi, bản thân nhận hiệu ứng tăng 30% sát thương đối với đối thủ có thuộc tính Lửa (thay vì cường hóa vũ khí có thuộc tính).

• Bùa Gió:
- Tăng 15% ~ 20% sát thương bonus cho Lôi Chấn mỗi quả cầu.
- Tăng 10% ~ 100% sát thương bonus cho Nhất Bắc Phong mỗi quả cầu.
- Nếu 10 quả cầu đã được gọi, bản thân nhận hiệu ứng tăng 30% sát thương đối với đối thủ có thuộc tính Nước (thay vì cường hóa vũ khí có thuộc tính).

• Bùa Đất​:
- Nếu 10 quả cầu đã được gọi, bản thân nhận hiệu ứng tăng 30% sát thương đối với đối thủ có thuộc tính Gió (thay vì cường hóa vũ khí có thuộc tính).

• Hắc Binh Thuật​:
- Kỹ năng giúp tăng 20% sát thương của Phi Tiêu Nổ, Ném Bừa, Thập Tự Trảm, Xoáy Hoa Bạo Kích. 

Phiến Quân
• Vũ Điệu Hỏa Thần:
- Tăng cấp độ kỹ năng tối đa từ 5 lên 10.
- Tiêu hao 3 viên đạn.
- Tăng sát thương kỹ năng. Công thức tính:
ATK [ { ( Skill lvl X 100 + 200) + ( Cấp độ Xả Đạn x 20 ) } X (Base lvl /100) ] %

• Đạn Thần Công:
- Tăng cấp độ kỹ năng tối đa từ 5 lên 10.
- Giảm thời gian cooldown: từ 30 giây còn 20 giây.
- Giảm thời gian delay kỹ năng: từ 2 giây to 0.5 giây.
- Thay đổi cách thức của kỹ năng: Gây sát thương lên mọi đối tượng đứng trong khu vực hiệu lực (thay vì Tấn công lên khu vực ngẫu nhiên khi không có đối thủ bị đánh dấu).
- Kỹ năng gây thêm sát thương đối với đối tượng bị đánh dấu bởi kỹ năng Đánh Dấu Định Vị, đối thủ nào đứng gần cũng nhận thêm sát thương..
- Kỹ năng có vùng hiệu lực 7x7 ô ở Cấp độ 6~10.
- Loại bỏ khả năng gây Choáng.
- Công thức tính sát thương
※ Sát thương 1 (Không bị đánh dấu)
ATK [ ( ( skill lvl X 100 ) + ( 150 X số xu) ) X (base lvl / 100) ] % 
※ Sát thương 2 (Bị đánh dấu Omega bởi Đánh Dấu Định Vị)
ATK [ ( ( skill lvl  X 100 ) + ( 400 X số xu) ) X (base lvl / 100) ] %

• Bắn Điên Loạn​:
- Tăng cấp độ kỹ năng tối đa từ 5 lên 10.  
- Thay đổi công thức tính sát thương. Công thức mới:
※ Công thức sát thương thường
ATK [ (Skill Lvl X 200 + 500 ) X (Base Lvl / 100) ] % 
※ Công thức sát thương hất văng
ATK [ (Skill Lvl X 150) X (Base Lvl / 100) ] %

• Phát Bắn Hư Vô:
- Tăng cấp độ kỹ năng tối đa từ 5 lên 10.
- Giảm FCT: từ 1 giây to 0.7 giây.
- Kỹ năng có 1 giây VCT.
- Giảm thời gian cooldown: từ 2 giây to 1.6 giây.
- Thêm 0.4 giây thời gian delay kỹ năng.
- Thay đổi công thức tính sát thương. Công thức mới:
ATK [ { ( Skill Lvl X 100 ) + 1500 } X ( Base Lvl / 100 ) ] %

• Hỏa Tiễn Đuôi Rồng​:
- Tăng cấp độ kỹ năng tối đa từ 5 lên 10.
- Giảm thời gian cooldown: từ 5 giây còn 3.5 giây.
- Giảm thời gian delay kỹ năng: từ 2 giây còn 1 giây.
- Kỹ năng có 3 giây VCT ở cấp 10.
- Kỹ năng trở thành kỹ năng tấn công mục tiêu.
- Kỹ năng sẽ gây thêm sát thương lên đối tượng nào bị đánh Dấu Định Vị đồng thời lan rộng ra xung quanh.
- Thay đổi công thức tính sát thương. Công thức mới:
※ Sát thương thường
ATK [ { ( Skill Lvl X 200 ) + 500 } X (Base Lvl / 100) ] %
※ Sát thương lên đối tượng bị đánh dấu Crimson Marker:
ATK [ { ( Skill Lvl X 400 ) + 1000 } X (Base Lvl / 100) ] %

Tinh Đế
• Lửa Mặt Trời:
- Tăng cấp độ kỹ năng tối đa từ 7 lên 10.
- Tăng vùng hiệu lực AoE từ 5x5 ô lên 7x7 ô.
- Tăng sát thương kỹ năng.
※ Công thức mới: 
ATK [(1000 + (Skill Lvl X 220)) X (Base Lvl / 100)]%

• Thập Ngũ Dạ Nguyệt:
- Tăng cấp độ kỹ năng tối đa từ 7 lên 10.
※ Công thức sát thương
ATK [1100 + (Skill Lvl X 100)] X (Base Level/100)]%

• Sao Rơi:
- Tăng cấp độ kỹ năng tối đa từ 7 lên 10.

Nhiếp Hồn Sư
• Ám Hồn:
- Thay đổi sang debuff mới [Evil Curse] thay vì [Nguyền rủa] như trước giờ.
   * [Evil Curse - Lời nguyền Quỷ]: Giảm 100% khả năng kháng thuộc tính Bóng tối của đối thủ. Nếu là Trùm, chỉ làm giảm 20% khả năng kháng Bóng tối.

• Nhập Ma:
- Tăng cấp độ kỹ năng tối đa từ 5 lên 10.
- Thay đổi sát thương tăng thêm lên các mục tiêu bị dính hiệu ứng Lời nguyền Quỷ thay vì hiệu ứng Nguyền rủa.
※ Công thức MATK 1:
= MATK [ { ( Skill Lvl X 100 + 400 ) X Caster's BaseLv / 100 } ] %
※ Công thức MATK 2:
= MATK [ { ( Skill Lvl X 300 + 1200 ) X Caster's BaseLv / 100 } ] %

• Linh Pháp - Bộc:
- Tăng cấp độ kỹ năng tối đa từ 5 lên 10.
- Không tiêu hao năng lượng linh hồn khi đạt Cấp 10.

• Linh Pháp - Phá​:
- Tăng cấp độ kỹ năng tối đa từ 7 lên 10.
- Tăng sát thương kỹ năng. Công thức tính: (1500 + (200 x skill level))% Matk
- Chỉ tiêu hao 1 năng lượng linh hồn khi đạt Cấp 10.

Siêu Tập Sự
3 skill mới

• Phá Vỡ Rào Cản (Breakthrough)

Cấp độ tối đa: 5
Kiểu kỹ năng: Nội tại
Mô tả: Đạt được các chỉ số thể chất cực kỳ ấn tượng thông qua rèn luyện thể chất khắc nghiệt và lâu dài. Giúp tăng MaxHP, MaxSP, ATK và độ hiệu quả nhận từ các kỹ năng hồi phục.
[Cấp 1]: ATK +15, MaxHP +350, MaxSP +30, tăng 2% hiệu quả khi nhận kỹ năng hồi phục.
[Cấp 2]: ATK +30, MaxHP +700, MaxSP +60, tăng 4% hiệu quả khi nhận kỹ năng hồi phục.
[Cấp 3]: ATK +45, MaxHP +1050, MaxSP +90, tăng 6% hiệu quả khi nhận kỹ năng hồi phục.
[Cấp 4]: ATK +60, MaxHP +1400, MaxSP +120, tăng 8% hiệu quả khi nhận kỹ năng hồi phục.
[Cấp 5]: ATK +100, MaxHP +2000, MaxSP +200, tăng 10% hiệu quả khi nhận kỹ năng hồi phục

• Thiên Thần Hộ Mạng (Angel Help Me!)
Cấp độ tối đa: 1
Kiểu kỹ năng: Hồi phục
Mô tả: Nhận được ban phúc từ thiên thần.
Hồi phục HP và SP các thành viên trong nhóm trong phạm vi 15x15 ô bao gồm chính bản thân.
HP hồi phục mỗi giây: 1000 HP
SP hồi phục mỗi giây: 350 SP
Hiệu lực: 20 giây
Thời gian hồi chiêu: 300 giây

• Tái Sinh (Transcendence)
Cấp độ tối đa: 5
Kiểu kỹ năng: Nội tại
Mô tả: Đạt được các chỉ số tinh thần cực kỳ ấn tượng thông qua quá trình tu tập khắc nghiệt và lâu dài. Giúp tăng MaxHP, MaxSP, MATK và độ hiệu quả nhận từ các kỹ năng hồi phục.
[Cấp 1]: MATK +15, MaxHP +350, MaxSP +30, tăng 3% hiệu quả kỹ năng hồi phục.
[Cấp 2]: MATK +30, MaxHP +700, MaxSP +60, tăng 6% hiệu quả kỹ năng hồi phục.
[Cấp 3]: MATK +45, MaxHP +1050, MaxSP +90, tăng 9% hiệu quả kỹ năng hồi phục.
[Cấp 4]: MATK +60, MaxHP +1400, MaxSP +120, tăng 12% hiệu quả kỹ năng hồi phục.
[Cấp 5]: MATK +100, MaxHP +2000, MaxSP +200, tăng 15% hiệu quả kỹ năng hồi phục.

Xóa bỏ kỹ năng:
Bẫy Lóa, Bẫy Ngủ, Bẫy Băng


Nếu bạn tìm thấy sự sai sót nào từ bản cập nhật này vui lòng báo lỗi tại đây.