Img
Img
Sự kiện

[EVENT] ĐƯỜNG ĐUA TINH VÂN

22-02-2022

🌕ĐƯỜNG ĐUA TINH VÂN🌙

Sự kiện đua Top Level chào đón sự xuất hiện của
Tinh Đế & Nhiếp Hồn Sư tại máy chủ Ragnarok Online Việt Nam

Thời gian sự kiện : đến hết 23:59 phút ngày 31/3/2022